• 1982
    Gründung der Praxis durch Doctor medic stomatolog Ileana Hepp.
  • 1993
    Gemeinschaftspraxis Doctor medic stomatolog Ileana & Daniel Hepp.
  • 2003 
    Gemeinschaftspraxis Doctor medic stomatolog Laura & Daniel Hepp.